Therapeutische Kinderyoga

Therapeutische Kinderyoga Coaching

Therapeutische Kinderyoga

De laatste jaren neemt de vraag naar individuele yogabegeleiding bij kinderen sterk toe. Omdat niet elk kind in een groepsproces een yogaprogramma op maat aangeboden kan krijgen, kan het baat hebben bij individuele coaching d.m.v. kinderyoga. 

Vanuit de helende werking van yoga, uitgaande van de individuele behoefte en vraag van het kind, wordt een programma afgestemd op de ontwikkeling die het kind op dat moment doormaakt. Hierbij wordt uitgegaan van de visie dat het kind wordt ontmoet vanuit zijn mogelijkheden i.p.v. zijn eventuele beperkingen. Er wordt aangesloten op de belevingswereld van het kind, waardoor het kind zijn eigen ruimte en grenzen leert ontdekken en respecteren op een positieve en plezierige wijze. Dit geeft het kind handvatten om zich gezond te ontwikkelen,'klachten' te reguleren en op zijn eigen unieke manier om te gaan met bijv. hooggevoeligheid, hyperactiviteit/ADHD, een fysieke/ mentale beperking, faalangst, slaapproblemen e.d.

Mijn expertise als kinderyogadocent en therapeutisch werken is gebaseerd op mijn kennis en ervaring en afgeronde opleiding Therapeutische Kinderyoga bij Arterre, "Helende verhalen" bij Arterre en EFT bij "Crisishulpverlening" en veel andere bijscholingen.


Hoe ziet een traject therapeutische kinderyoga eruit?

Eerst maken we een intake gesprek en bespreken samen met jou en je kind specifieke aandachtspunten. Naar aanleiding van het intakegesprek maak ik een therapieplan en bespreek deze met de ouder(s). In een aantal sessies gaan we vervolgens aan de slag.

Individuele sessie (45-60 minuten) van je kind bestaat uit specifieke yogaoefeningen, ademhalingsoefeningen, visualisatie en meditatie, en diverse therapeutische methodes. Na elke sessie update ik zijn/haar ontwikkelingsplan en je kind krijgt ‘huiswerk’ mee (oefeningen die hij/zij thuis kan gaan doen).
Na ongeveer drie sessies komt een equator evaluatie gesprek en vervolgens nog twee laatste sessies met een eind evaluatie gesprek.
Eventueel verlenging met een aantal extra sessies mogelijk, dat bespreken we altijd samen.

Therapeutische Kinderyoga YARLUNG, adhd, hs, autisme, hoogsensitief, down, beperkingen, kinderen, zutphen, kinderyoga, coaching, therapieHoe kan ik therapeutische kinderyoga coaching aanvragen?

Je kunt alvast YARLUNG lessen overzicht (zie Meer info) bekijken en de tijden voor de kinderyoga sessies en een intake gesprek uitkiezen.

Je neemt contact met mij af via tel.nr (whatsapp/sms/bellen)/email/website. We kiezen samen een data voor een intake gesprek. 


Kosten

Intake gesprek is gratis.

Eén individuele therapeutische sessie kost € 49,50 per sessie excl. btw 21% ( € 59,90 incl. btw)

De prijs is gebaseerd op individuele therapeutische traject, ontwikkelingsplan en intake en twee evaluatie gesprekken, het gebruik van alle yoga – materialen tijdens sessies, thee met wat lekkers tijdens elke sessie en tussentijdse mailing van de vorderingen/telefonische gesprekken met de ouders. 


Contact

M.tel. 06 1567 0611

Email: info@yarlung.nl (Graag de leeftijd van je kind, de aandachtspunten en de reden voor Therapeutische yoga coaching vermelden).

Heel graag tot ziens!