Helend KinderCoach

Helend KindCoach

Helend KindCoach

De laatste jaren neemt de vraag naar individuele coaching en begeleiding bij kinderen sterk toe. Omdat niet elk kind in een groepsproces een yogaprogramma op maat aangeboden kan krijgen, kan het baat hebben bij individuele coaching d.m.v. kinderyoga. 

Vanuit de helende werking van kindercoaching, yoga, creatieve therapie en andere methodes uitgaande van de individuele behoefte en vraag van het kind, wordt een programma afgestemd op de ontwikkeling die het kind op dat moment doormaakt. Hierbij wordt uitgegaan van de visie dat het kind wordt ontmoet vanuit zijn mogelijkheden en kansen i.p.v. zijn eventuele beperkingen of problemen. Er wordt aangesloten op de belevingswereld van het kind, waardoor het kind zijn eigen ruimte en grenzen leert ontdekken en respecteren op een positieve en plezierige wijze. Dit geeft het kind handvatten om zich gezond te ontwikkelen,'klachten' te reguleren en op zijn eigen unieke manier om te gaan met bijv. hooggevoeligheid, hyperactiviteit/ADHD, een fysieke/ mentale beperking, faalangst, slaapproblemen e.d.

Mijn expertise als kinderyogadocent en therapeutisch werken is gebaseerd op mijn kennis, ervaring en opleidingen zoals Therapeutische Kinderyoga, Helend Kindercoach, "Helende verhalen", "Tekening lezen en begrijpen", EFT bij "Crisishulpverlening", "Geboorte in Kaart",  "Vroegkinderlijke trauma", "Symbiose en Autonomie" en veel meer.


Hoe ziet een traject Helend KindCoach eruit?

Eerst maken we een intake gesprek en bespreken samen met jou en je kind specifieke aandachtspunten. Naar aanleiding van het intakegesprek maak ik een plan en bespreek deze met de ouder(s). In een aantal sessies gaan we vervolgens aan de slag.

Individuele sessie duurt ong. 60 minuten, waarvan je kind in een veilige en vertrouwde sfeer mag alles delen en door middel van diverse therapeutische methodes, specifieke yogaoefeningen, ademhalingsoefeningen, visualisatie en meditatie aan de slag te gaan met zijn verbeteringspunten. Na elke sessie update ik zijn/haar ontwikkelingsplan en je kind krijgt ‘huiswerk’ mee (oefeningen die hij/zij thuis kan gaan doen).
Na ongeveer drie sessies komt een equator evaluatie gesprek en vervolgens nog twee laatste sessies met een eind evaluatie gesprek.
Eventueel verlenging met een aantal extra sessies mogelijk, dat bespreken we altijd samen.

Therapeutische Kinderyoga YARLUNG, adhd, hs, autisme, hoogsensitief, down, beperkingen, kinderen, zutphen, kinderyoga, coaching, therapieHoe kan ik Helend KindCoach traject aanvragen?

Je kunt alvast YARLUNG lessen overzicht (zie Meer info) bekijken en de tijden voor individuele sessies en een intake gesprek uitkiezen.

Je neemt contact met mij af via tel.nr (whatsapp/sms/bellen)/email/website en we kiezen samen een data voor een intake gesprek. 


Investering/kosten

Intake gesprek is gratis.

Eén individuele therapeutische sessie kost € 65 (incl. btw 21%, alle benodigde materialen, thee en wat lekkers) en duurt ong. uur

Hoe veel sessies heeft je kind nodig is afhankelijk van de situatie en samen bespreekbaar. Gemiddeld gezien gaat het over 3-5 sessies met evaluatie gesprekken ertussen.

Gun je kind een prachtig cadeau om te bloeien en veilig te groeien, zijn/haar talent en kracht te ontdekken en te ondersteunen, zijn/haar zelfvertrouwen te versterken, thuis bij hem-/haarzelf te komen en nog meer en makkelijker plezier van het leven te ontdekken en te ervaren.


Contact

M.tel. 06 1567 0611

Email: info@yarlung.nl (Graag de leeftijd van je kind, de aandachtspunten en de reden voor Therapeutische yoga coaching vermelden).

Heel graag tot ziens!